Skip to main content

Jitekko

Pavel Bolf

Leštění, úpravy finálního vzhledu struktury a částic oceli u čepelí japonských mečů

Leštění čepelí japonských mečů sestává ze tří částí. První je tvarování čepele na kamenech arato, binsui, kaisei. Účelem této fáze je dosažení perfektního tvaru, ostrých fazet a správného tvaru ploch pod a nad žebrem shinogi, hřbetu a hrotu. První tři kameny se odlišují schopností výraznějšího odběru oceli z opracovávané čepele.

Druhou fází je leštění čepele na kamenech chu-nagura, koma-nagura, uchigumori a prstovými kameny hazuya a jizuya. Tyto kameny již mají malou schopnost odebírat větší množství oceli, ale povrch oceli zjemňují a tím postupně odhalují její překládanou strukturu a krystalické struktury vzniklé při procesu kalení.

Prstové kameny hazuya jsou tenké segmenty kamene uchigumori. Můžou být podlepené papírem (washi) Přítlakem palce a tahy souběžnými s podélnou osou čepele se jimi sjednocuje kvalita vyleštěného povrchu. Při volbě vhodného typu kamene dochází k vybělení linie hamon a k zvýraznění struktury oceli. Po použití kamene hazuya je povrch oceli mléčně zabarvený.

Prstový kámen jizuya odstraní mléčné zabarvení oceli , ocel projasní a výrazně zvýrazní jednotlivé částice oceli. Má schopnost ,,otevřít“ strukturu překládané oceli. Podobně jako u všech leštících kamenů v druhé fázi leštění záleží na vlastnostech oceli konkrétní čepele. Někdy stačí pracovat s prstovými kameny jen krátce a struktura oceli je jasně zřetelná. Někdy je zvýraznění hada (struktura překládání) a hataraki (metalurgické aktivity) záležitostí několika hodin práce.

Finálním krokem pro dokončení povrchu oceli je použití pasty jitekko nebo nugui. Tyto pasty jsou tvořeny olejem a oxidy železa. Některé nugui jsou složeny z více položek. Leštiči si míchají i vlastní nugui a své receptury často považují za tajné. Například v obchodě s leštícími kameny můžete koupi jitekko a tři typy nugui. Jitekko zvýrazňuje decentně strukturu překládání a částic oceli. Neovlivňuje výrazně zabarvení oceli. Používá se pro tradiční leštění v sashikomi stylu. Říká se, že ukazuje pravou krásu a kvalitu oceli. Výsledek práce s nugui není tak vyzývavý, jako po použití nugui. Kontrasty metalurgických efektů i hada jsou decentnější. Při dlouhé aplikaci jitekko dochází k ,,vydření“struktury překládané oceli a tím k vytvoření efektu zestárnutí hada. Je na vkusu každého leštiče, jak výraznou hada vytvoří. Každopádně při aplikaci jitekko lze velmi výrazně měnit výslednou tvář oceli. Pro zvýšení účinku práce s jitekko se čepel před její aplikací pomocí vatového smotku s jehož pomocí se roztírá pasta pod tlakem souběžnými tahy , čepel ohřeje. Ohřívá se politím horkou vodou.

Základní je Kongo (oxid železa a olej) Při jejich aplikaci je výsledek odlišný. Některé více zvýrazňují hada (spoje mezi částicemi oceli, vrstvami), některé více barevné rozdíly částic oceli v závislosti na obsahu uhlíku. (světlé, tmavé). Opět velmi záleží na druhu nugui a délce aplikace. A samozřejmě na kvalitě a typu oceli. U mečů s hadou tvořenou kombinováním ocelí (Soshu, Gassan) je samozřejmě výsledek zvýraznění barevných odlišností částic oceli rychlejší a výraznější, než u čepelí se jednodruhovou, semknutou a jemnou strukturou.

Podstatná pro finální podobu čepele je samozřejmě také příprava oceli kameny před samotnou aplikací pasty. Způsob a délka použití pasty však má schopnost zcela radikálně ovlivnit konečnou podobu čepele. Čepel, u které po krátké aplikaci pasty působí hada jako nashi ji, nebo ko itame, může po opakované a delší aplikaci vystoupit jako mokume, o-mokume, itame apod. Já obvykle používám mix pasty jitekko a kongo, pro zvýraznění barevných částic pak další nugui z nabídky obchodu Namikawa heibei. Delší aplikace může mít vliv na kontrast linie utsuri. Ta někdy výrazně vystoupí až po delší a opakované aplikaci pasty. To platí i pro efekty chikei.

Na fotografiích jsem se snažil zachytit zmněny po opakované aplikaci pasty. (mix nugui, jitekko) Každá aplikace trvala cca 5min. Před aplikací je čepel po použití kamene hazuya (bez jizuya). Hada je uzavřená, málo zřetelná. Povrch oceli je mléčně zabarvený. Každá následující aplikace více zvýrazňuje strukturu překládání. U poslední aplikace vystoupily i barevné rozdíly jednotlivých částic oceli a nějaké chikei.