Skip to main content

Pavel Bolf

Bloguje

Pavel Bolf Katana kaji

Kalení, popouštění.....postřehy z procesu vyroby katany stylu Gassan

Včera (12/08/2022) jsem dokončil kalením kovářskou část výroby meče školy Gassan. Je to trošku odlišná práce od mečů jiných stylů. Pro složení finálního paketu Hon san mai jsem použil shingane z oceli téměř totožné s kawagane (boky čepele). ale s hraničním obsahem uhlíku pro kalení (asi 0,5%) Tyč  je po vytažení na potřebnou délku asi o 3mm širší v kassane (11mm)oproti běžně produkovaným čepelím (8-9mm). Důvodem obou odlišností je formování ayasugi hada. V tomto případě jsem použil formování vln kovářským způsobem.  Protlačením dvou kulatých ploch proti sobě vznikne v tyči po obou stranách asi 1,5mm hluboký důlek. Ten po srovnání povrchu tyče obroušením do roviny na finálních 8mm tloušťky formuje strukturu oceli do vzoru vln nebo kruhů. Tento postup má za následek změnu hustoty oceli v protlačených místech. To se může projevit při kalení na finální podobě linie hamon. 

Typickým hamon pro školu Gassan je suguha. Mým záměrem bylo vytvořit suguha s širší linií nioi a s mírnými aktivitami, které budou suguha hamon trochu narušovat. Pro vytvoření vzoru suguha jsem použil pastu z hlíny (kaolín) a vodního skla. Všiml jsem si, že technika nanášení hlíny je v Japonsku brána za velmi důležitou. Nejsem si tímto někdy až přehnaným  přístupem jistý. Možná jsem ovlivněný mým oblíbeným a často používaným stylem Ichimonji, u kterého se hlína téměř nepoužívá, nebo slouží jen jako podpůrná technika. Domnívám se, že i některé meče Sóshu stylu byly kaleny podobně, s určitou rutinou a obyčejným řemeslným přístupem. Hlína sloužila jen k podpoření určitého přirozeného vzoru a hamon nebyl přesně definován precizním kódováním pastou. 

U suguha je samozřejmě výška hamon daná nanesením pasty. Malým zvýšením teploty a setrvání  na ní během ohřívání čepele před jejím zanořením do vody může výška hamon pod hlínou mírně narůst, díky vzniku hrubší  a širší krystalické struktuře linky Nioi. Je však potřeba být opatrný. Pokud je v oceli asi 0,7%C nebo víc, je pak silně náchylná k prasknutí. (hagire). Je to i díky tendenci čepele s vyšším obsahem c se při kalení více prohnout.  Při obsahu C 0,6% je výrazně odolnější. Moje čepel se obsahem C pohybovala někde mezi 0,6-0,7%C. Proto ohrátí na vyšší teplotu a delší ohřev představoval riziko. Po zanoření do vody se čepel výrazně prohnula na sori cca.3,5mm. Neslyšel jsem ale žádné prasknutí. Okamžitě jsem odstranil zbytky hlíny a čepel opakovaně popustil. Popouštění je v takovém případě nezbytné a pro vlastnosti čepele stejně důležité , jako kalení. Kalení do vody představuje pro ocel velký stres. (i pro kováře :-))Před popuštěním je v čepeli nahromaděné velké pnutí. Hamon je velmi tvrdý. (62-64) Pokud čepel nepopustíte, může se stát že praskne bez bez zjevného důvodu. Je  jako trvale napnutý luk na maximum. Při používání pak stačí malý kontakt s překážkou a napnutí překročí mez, kterou je ocel schopna snést. Pak dojde k prasknutí nebo zlomení čepele. Ohřátím na teplotu asi 250°C dojde k snížení pnutí. Prohnutí čepele po kalení bylo velké, proto i střes v oceli byl velký. Proto jsem popuštění na cca. 250°C opakoval 4x. Prohnutí čepele během tohoto procesu kleslo asi o 0,5cm. Také se sníží tvrdost hamon. To je důležité. Tvrdost hamon 60-62 je zcela dostačující. Velmi tvrdý hamon má modrou barvu. Po vyleštění vypadá jak led, nebo sklo. Je velmi náchylný na výlomy. Pokud je čepel při kalení ohřívána dlouho a není dostatečně popuštěná, břit se drolí. Vylamují se malé částice oceli. Správné a dostatečné popuštění čepele změní vlastnosti čepele z kritického do optimálního stavu. Je třeba používat zkušenosti.

U čepele v Gassan stylu kterou jsem zakalil se projevila zajímavým způsobem odlišná hustota oceli na ostří. To bylo způsobeno formovaním ayasugi hada. Hranice hamon má někdy tendenci kopírovat vzor vln. V tomto případě to je zanedbatelné,  občasné a velmi mírné kolísání suguha. V minulosti jsem vyrobil tanto, kde tyto zmněny zcela zmněnily hamon ze suguha na něco v gunome stylu. Bylo to velmi výrazné. V kombinaci s Ayasugi asi i atraktivní. 

Celý proces výroby čepele , včetně popsaného kalení, můžete po zpracování videa vidět na mém Youtube kanále (katana making)